מדיניות ותקצוב בינלאומיות

עקרונות מדיניות:

מל"ג/ות"ת הציבו את קידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה כיעד מרכזי בתכנית הרב שנתית (תשע”ז-תשפ”ב). המוטיבציה העיקרית של מל”ג/ות”ת הינה העלאת הרמה האקדמית והתחרותיות של האקדמיה הישראלית.

במסגרת תוכנית זו, מל"ג/ות"ת רואים לנכון לפתח בינלאומיות בהשכלה גבוהה בארבעה מישורים עיקריים:

  • הגעה של סטודנטים בינלאומיים
  • הקניית כישורים בינלאומיים לסטודנטים ישראלים
  • קידום שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים
  • בניית יכולות מוסדיים מקומיות באמצעות שיתופי פעולה בינלאומיים

כמו כן, על מנת להבטיח את הצלחת הפעילויות הבינלאומיות, נדרשת בניית תשתיות מוסדיות בהיבט הבינלאומי.

המהלכים המרכזיים שמל”ג/ות”ת תוביל בנושא הינם: גיבוש חזון ויעדים ברמה הלאומית, הובלת מהלכים לאומיים למיתוג ושיווק ישראל כיעד לימודים אטרקטיבי בעולם, הסדרת הרגולציה האקדמית, התקציבית והתכנונית בנושאים הקשורים לבינלאומיות, הסרת חסמים ברמה הלאומית העומדים בפני סטודנטים בינלאומיים בהגעתם לישראל (כגון אשרות שהייה, עבודה וכיו”ב) וקידום יחסים אקדמיים ושיתופי פעולה עם מדינות אחרות בעולם.

 

תקצוב פעילות בינלאומית:

על מנת לקדם בינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה, ות"ת מציעה תמיכה תקציבית בכלל המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת על מנת שאלו יוכלו לפתח ולקדם את הפעילות הבינלאומית ע"פ החזון והאסטרטגיה של כל מוסד.

ות"ת מציעה שני מסלולים של תמיכה תקציבית:

  • המסלול הראשון הינו מודל תקצוב תחרותי מבוסס תפוקות בינלאומיות, למוסדות אשר החלו בפעילות בינלאומית משמעותית משמעותי
  • המסלול השני הינו מודל תקצוב לסיוע בצמיחת המוסדות אשר נושא הבינלאומיות נמצא בתחילת דרכו.

במסגרת מודל תקצוב זה המוסדות מקבלים תמיכה, בהתאם לביצועיים שלהם בתחום הבינלאומיים ע"פ החלוקה הבאה-


פיתוח בינלאומיות במוסדות


תנאי הסף להשתתפות במודל התקצוב מבוסס התפוקות הינם:  • קיומו של מנגנון מוסדר האחראי על קידום הבינלאומיות במוסד.

  • אסטרטגיה מוסדית לבינלאומיות

  • תכניות לימוד הנלמדות בשפה זרה 2 סטודנטים: לפחות 10,000 מוסדות מתוקצבים בגודל של עד ומשלבות סטודנטים בינלאומיים.

  • תכניות לימוד הנלמדות בשפה זרה 4 סטודנטים: לפחות 10,000 מוסדות מתוקצבים בגודל של מעל ומשלבות סטודנטים בינלאומיים.


 מודל הצמיחה פועל במתכונת של קולות קוראים כאשר המוסדות יכולים להגיש בקשה לתקצוב פעילות בינלאומית במוסד. בקשות אלו נבחנות ע"י ועדת שיפוט של מל"ג/ות"ת ובהתאם להחלטת הועדה המוסדות מקבלים תקציב פעילות.


במסגרת מודל זה המוסדות יכולים לבקש תקצוב עבור הפעולות הבאות:


פיתוח בינלאומיות במוסדות


התכנית לפיתוח בינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע”י ות”ת