תקצוב פעילות בינלאומית במוסדות

המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב הציבו את קידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה כיעד מרכזי בתכנית הרב שנתית (תשע”ז-תשפ”ב.) המוטיבציה העיקרית של מל”ג/ות”ת הינה העלאת הרמה האקדמית והתחרותיות של האקדמיה הישראלית. על מנת לקדם מטרה זו ות”ת רואה חשיבות בתמיכה בכלל המוסדות להשכלה גבוהה על מנת שאלו יוכלו לפתח ולקדם את הפעילות הבינלאומית ע”פ החזון והאסטרטגיה של כל מוסד.
מל”ג מציעה שני מסלולים של תמיכה תקציבית עבור המוסדות המתוקצבים ע”י ות”ת.

  • המסלול הראשון הינו מודל תקצוב תחרותי מבוסס תפוקות בינלאומיות, למוסדות אשר החלו בפעילות בינלאומית משמעותית משמעותי.
  • המסלול השני הינו מודל תקצוב לסיוע בצמיחת המוסדות אשר נושא הבינלאומיות נמצא בתחילת דרכו.

מודל תפוקות

במסגרת מודל תקצוב זה יחולקו 40 מיליון ₪ בשנה למוסדות, בהתאם לביצועיים שלהם בתחום הבינלאומיים ע”פ החלוקה הבאה:

פיתוח בינלאומיות במוסדות

תנאי הסף להשתתפות במודל התקצוב מבוסס התפוקות הינם:

  • קיומו של מנגנון מוסדר האחראי על קידום הבינלאומיות במוסד.
  • אסטרטגיה מוסדית לבינלאומיות
  • תכניות לימוד הנלמדות בשפה זרה 2 סטודנטים: לפחות 10,000 מוסדות מתוקצבים בגודל של עד ומשלבות סטודנטים בינלאומיים.
  • תכניות לימוד הנלמדות בשפה זרה 4 סטודנטים: לפחות 10,000 מוסדות מתוקצבים בגודל של מעל ומשלבות סטודנטים בינלאומיים.

 

מודל צמיחה

במסגרת מודל הצמיחה מחולקים למוסדות 24 מיליון ₪ לשנים תשע”ט-תש”פ. מודל תקצוב זה פועל בצורה של קולות קוראים כאשר המוסדות יכולים להגיש בקשה לתקצוב פעילות בינלאומית במוסד. בקשות אלו נבחנות ע”י ועדת שיפוט של מל”ג/ות”ת ובהתאם להחלטת הועדה המוסדות מקבלים תקציב פעילות.
במסגרת מודל זה המוסדות יכולים לבקש תקצוב עבור הפעולות הבאות:

פיתוח בינלאומיות במוסדות

התכנית לפיתוח בינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע”י ות”ת