המוסדות להשכלה גבוהה

 


המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן


המכללה האקדמית נתניה


המסלול האקדמי של המכללה למינהל


המרכז האקדמי למשפט ולעסקים


המרכז האקדמי פרס


המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט


המרכז הבינתחומי בהרצליה


הקריה האקדמית אונו


מכון שכטר למדעי היהדות


מרכז האקדמי שלם
* המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה


** המכללה האקדמית לחברה ואמנויות


* בהתאם להחלטת המל”ג מיום 24.9.19 הסתיימה ההכרה במרכז ללימודים אקדמיים כמוסד להשכלה גבוהה.

בהתאם למתווה שנקבע – קליטת הסגל והסטודנטים התבצע במוסדות האקדמיים הבאים: המסלול האקדמי של המכללה למנהל, המרכז האקדמי פרס, המרכז האקדמי למשפט ועסקים והקריה האקדמית אונו. אור יהודה – החלטת מל’ג 24.9.19


** בהתאם למתווה למיזוג המכללה האקדמית לחברה ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו, החל משנה”ל תש”פ תכניות הלימודים שהתקיימו במכללה האקדמית לחברה ואמנויות יתקיימו בהסמכה זמנית לשלוש שנים בקריה האקדמית אונו.

חברה ואמנויות – החלטת מל’ג 12.2.19


מוסדות להשכלה גבוהה אחרים – מוסדות לא מתוקצבים

המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן

המכללה האקדמית נתניה

המסלול האקדמי של המכללה למינהל

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

המרכז האקדמי פרס

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

המרכז הבינתחומי בהרצליה

הקריה האקדמית אונו

מכון שכטר למדעי היהדות

המרכז האקדמי שלם


* המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה

** המכללה האקדמית לחברה ואמנויות

* בהתאם להחלטת המל"ג מיום 24.9.19 הסתיימה ההכרה במרכז ללימודים אקדמיים כמוסד להשכלה גבוהה.
בהתאם למתווה שנקבע – קליטת הסגל והסטודנטים התבצע במוסדות האקדמיים הבאים: המסלול האקדמי של המכללה למנהל, המרכז האקדמי פרס, המרכז האקדמי למשפט ועסקים והקריה האקדמית אונו.
אור יהודה – החלטת מל'ג 24.9.19

** בהתאם למתווה למיזוג המכללה האקדמית לחברה ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו, החל משנה”ל תש”פ תכניות הלימודים שהתקיימו במכללה האקדמית לחברה ואמנויות יתקיימו בהסמכה זמנית לשלוש שנים בקריה האקדמית אונו.
חברה ואמנויות – החלטת מל'ג 12.2.19

מכללות אקדמיות לחינוך