מכללות אקדמיות לחינוך

אלקאסמי –  מכללה אקדמית לחינוך

אמונה-אפרתה- מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך

המכללה האקדמית בית-ברל 

המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן

המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה

המכללה האקדמית וינגייט

המכללה האקדמית לחינוך “תלפיות”

המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון

המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין

המכללה האקדמית לחינוך ע”ש דוד ילין

המכללה האקדמית לחינוך ע”ש קיי

המכללה האקדמית לחנוך ע”ש א.ד. גורדון

המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו-חיפה ע”ש נרי בלומפילד

חמדת הדרום – המכללה האקדמית לחינוך

מכללה אקדמית לחינוך – אורות ישראל מיסודן של מכללת אורות ישראל ומכללת מורשת יעקב

מכללה אקדמית לחינוך “אורנים”

מכללה ירושלים

מכללת הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג

מכללת לוינסקי לחינוך

מכללת סכנין – מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה

סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות

קמפוס רחובות (לשעבר מורשת יעקב)