05/06/2017

התכנית הרב-שנתית לשילוב חרדים באקדמיה

התכנית לשילוב סטודנטים חרדים בלימודי דוקטורט ושילובם כחברי סגל במוסדות

תוך 5 שנים זינוק של כ- 125% בשיעור הסטודנטים החרדים הלומדים מדעי המחשב

זכאות שווה ערך לבגרות לצורך לימודים אקדמיים של בוגרי סמינרים חרדיים להוראה

 

שר החינוך נפתלי בנט: ״בשנים האחרונות יותר ויותר סטודנטים וסטודנטיות חרדים פונים ללימודי השכלה הגבוהה, בעזרתם הם רוכשים מקצוע ומשתלבים בשוק העבודה. המועצה להשכלה גבוהה פותחת שעריה בפני הציבור החרדי, ומציבה את שילוב החברה החרדית באקדמיה הישראלית כאחת ממטרותיה לשנים הקרובות. השילוב תורם לציבור החרדי אך תורם בעיקר למדינת ישראל כולה"

 

המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) אישרה את המשך הפעלת התכנית לחרדים גם ב- 5 השנים הקרובות, עד 2022. במסגרת כך, המל"ג הציבה כיעד את המשך הגידול  מ-11,000 סטודנטים ל- 19,000 סטודנטים חרדים, תוך שימת דגש על האיכות האקדמית והרחבת מגוון תכניות הלימוד.

יצוין כי ההחלטה על המשך הפעלת התכנית התקבלה בין היתר, לאור ההישגים המרשימים של התכנית לחרדים אשר יושמה בחומש הקודם (2011 – 2016). הישגים אלו כללו זינוק של 83% במספר הסטודנטים החרדים, זינוק של כ- 80% במספר מסלולי הלימוד לחרדים והפעלתן של 19 מסגרות אקדמיות לחרדים לעומת 5 מסגרות בלבד טרם יישום התוכנית הרב-שנתית הקודמת.

 

להחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 23.05.17 לחצו כאן

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "השקת התכנית הרב שנתית לאוכלוסייה החרדית היא פרק חשוב בהנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות המגוונות והשונות בחברה הישראלית. התכנית תאפשר לציבור החרדי הגדול והחשוב להגיע לשערי האקדמיה ולרכוש שם ידע ומקצוע כמו כל יתר אזרחי מדינת ישראל. המוסדות האקדמיים כולם נרתמים להשגת המשימה הלאומית החשובה ולהשגת יעדיה".

 

סיו"ר מל"ג, פרופ' אדו פרלמן הוסיף: "התוכנית הרב שנתית לחרדים, אשר קיבלה היום את תמיכת המל"ג, הינה המשך התהליך שהחל בתכנית החומש הקודמת. בעת אישור התכנית הרב שנתית החדשה המל"ג לקחה בחשבון את מגוון הדעות שהוצגו בשימועים תוך ניסיון לייצר את שביל הזהב בין הפרדה מגדרית לבין שוויון הזדמנויות ללימודים אקדמיים".

 

מספר סטודנטים חרדים בשנים 2011 – 2016

סטודנטים חרדים 2011 2012 2013 2014 2015 2016
סה"כ 5,500 6,500 7,700 8,900 10,100 11,500

 

היעד לשנת 2022: 19 אלף סטודנטים חרדים

 

על גיבוש המלצות המדיניות הופקדה ועדת היגוי המשותפת למל"ג וות"ת, ובראשה עמד חבר ות"ת ישי פרנקל. בגיבוש המדיניות הסתמכה ועדת ההיגוי, בין היתר, על נתוני מחקרים שביצעו החוקרים ד"ר גלעד מלאך (ראש תכנית "חרדים בישראל" המכון הישראלי לדמוקרטיה), ד"ר לי כהנר (חוקרת במכון הישראלי לדמוקרטיה) ומר איתן רגב (חוקר בכיר במרכז טאוב). וכמו כן, על סקר "עמדות הציבור החרדי כלפי לימודים אקדמיים" שנערך ע"י מר אסף מלחי ומכון 'דיאלוג', ואשר סקר כאלף נשאלים חרדים.

לאישור התוכנית קדם הליך שימוע ציבורי שנמשך ארבעה חודשים, אשר במסגרתו פרסמה המל"ג את "טיוטת התכנית הרב-שנתית לחומש הבא", ואת המחקר אודות התוכנית הקודמת.

  • ביום 24.5.16 התקיים כנס ציבורי להצגת הצעת המדיניות לחומש הבא. ביולי 2016 קיימה המל"ג שימוע ציבורי בעל-פה, לשמיעת הערות הציבור להצעת המדיניות לחומש הבא, ובו הציגו למעלה מ-30 דוברים את עמדותיהם. בנוסף, ובמקביל לשימוע בעל-פה, קיימה המל"ג שימוע בכתב, ובמסגרתו התקבלו במל"ג קרוב ל-100 תגובות.
  • לאחר שנסתיימה תקופת השימוע הציבורי, נבחנו התובנות שעלו ממנו, ובמקביל נערכה פעילות מחקרית נוספת שהתמקדה בעניין שילוב חרדים באקדמיה ובשוק העבודה. זאת, במטרה לקבל נתונים עובדתיים לגבי רמת ההשכלה במוסדות החרדיים, ולגבי נחיצות ההפרדה המגדרית על מנת לקדם את שילוב החרדים באקדמיה ובתעסוקה.

יצוין כי הציבור החרדי בישראל מאופיין, בין השאר, בפערי ידע משמעותיים ביחס לאוכלוסייה הכללית, המקשים עליו את הכניסה ללימודים אקדמיים. פערים אלה נגרמים בעיקרם כתוצאה מהפטור מלימודי ליב"ה בשנות התיכון והם שמהווים את ההצדקה המרכזית להקמת מסגרות אקדמיות מיוחדות, המותאמות להתמודד עם פערים אלה.

  • המחקר המלווה וסקר העמדות מצביעים על כך שללא הפרדה מגדרית בין 70% ל- 80% מהאוכלוסייה החרדית יימנעו מלימודים אקדמיים. עם זאת, ההפרדה המגדרית מתקיימת רק במינימום הנדרש תוך הקפדה על ערכי יסוד בתחום השוויון, שמירת החופש האקדמי ומניעת אפליה.

 

מחקרים והערכות בנושא התכנית הרב שנתית:

תוכנית החומש של מל"ג-ות"ת לאוכלוסיה החרדית לשנים תשע"ב-תשע"ו – ד"ר גלעד מלאך, ד"ר לי כהנר, מר איתן רגב

בין השתלבות להיבדלות – סקר עמדות – אסף מלחי

אתגרים בהשתלבות חרדים בלימודים אקדמיים – איתן רגב

חוות דעת – הפרדה מגדרית ומגזרית בלימודים אקדמיים לאוכלוסייה החרדית – ד"ר גלעד מלאך וד"ר לי כהנר

 

לעיקרי התכנית הרב שנתית להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית (2017 – 2022) לחץ כאן

 

דוחות הערכה במסגרות החרדיות

דו”חות הערכה במסגרות החרדיות בנושא הנדסת תוכנה ומדעי המחשב

דו”חות הערכה במסגרות החרדיות בנושא מנהל עסקים

דו”חות הערכה במסגרות החרדיות בנושא משפטים

דו”חות הערכה במסגרות החרדיות בנושא עבודה סוציאלית

 

שימוע ציבורי – תוכנית חומש לחרדים