האגף להבטחת איכות ומגוון מרכז בדיקות עצמיות ובינלאומיות להערכת איכות והבטחתה בתחומי הידע השונים, דרכים להערכת איכות והבטחתה במגוון תכניות לימוד, וכן פועל להעלאת איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה. בנוסף, האגף פועל להרחבת הנגישות של השכלה גבוהה לאוכלוסיות ייחודיותמתווה, ולקידום מערך המכינות הקדם אקדמיות.