האגף להבטחת איכות ומגוון מרכז בדיקות עצמיות ובינלאומיות להערכת איכות בתחומי הידע השונים, מתווה דרכים להערכת איכות בתכניות ומגזרים מגוונים, וכן פועל להעלאת איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה.