דו"חות הערכת איכות

האגף להערכת איכות והבטחתה בודק מדי שנה בהתאם לתכנית החומש האגפית, מספר תחומים שיעברו הערכה חיצונית על ידי ועדת מומחים בינ”ל.

נכון לשנת 2018, 70 תחומי לימוד, ביותר מ – 400 מחלקות, עברו הערכה על ידי ועדות האגף.

הבדיקה של התחומים הנבחרים רלוונטית לתכניות בעלות הסמכה קבועה, ולאחרונה גם המכללות האקדמיות לחינוך.

תהליך ההערכה מתחיל במוסד במסגרת כתיבת “דוח הערכה עצמית” של המחלקה והמוסד. הדוח נכתב בהתאם להנחיות האגף וכולל מידע מקיף ומפורט מאוד לגבי המוסד, המחלקה ותכנית הלימודים.

לאחר גיוס ועדה בינ”ל הכוללת בממוצע 6 חברים מובילים בתחום המוערך, מתקיימים ביקורים בכל מוסד.

במסגרת הביקור, הוועדה ורכזת הוועדה נפגשים עם ראשי המוסד, ראשי התכנית, סגל, סטודנטים ובוגרים, וכן מסיירת במוסד.

לאחר הביקורים, הוועדה כותבת דוח מקיף המתייחס לנקודות לשיפור ולשימור בתכנית הלימודים הנבדקת וכן המלצות ליישום. בנוסף, נכתב דוח כללי המתייחס לנעשה בתחום ברמה הלאומית.

דוחות הוועדה מוצגים בפני תתי ועדות המל”ג וכן במסגרת מליאת המל”ג. חברי המל”ג דנים לעומק בתכנים ובהמלצות הוועדה, ומצביעים על החלטות בנוגע לאימוץ המלצות הוועדה.

יישום ההחלטות נבדק לאורך זמן על ידי האגף ובאמצעות סוקר חיצוני (לרוב יו”ר הוועדה הבינ”ל).


דוחות הערכה לפי נושאים