דו"חות הערכת איכות

האגף להערכת איכות והבטחתה בודק מדי שנה בהתאם לתכנית החומש האגפית, מספר תחומים שיעברו הערכה חיצונית על ידי ועדת מומחים בינ”ל.

נכון לשנת 2018, 70 תחומי לימוד, ביותר מ – 400 מחלקות, עברו הערכה על ידי ועדות האגף.

הבדיקה של התחומים הנבחרים רלוונטית לתכניות בעלות הסמכה קבועה, ולאחרונה גם המכללות האקדמיות לחינוך.

תהליך ההערכה מתחיל במוסד במסגרת כתיבת “דוח הערכה עצמית” של המחלקה והמוסד. הדוח נכתב בהתאם להנחיות האגף וכולל מידע מקיף ומפורט מאוד לגבי המוסד, המחלקה ותכנית הלימודים.

לאחר גיוס ועדה בינ”ל הכוללת בממוצע 6 חברים מובילים בתחום המוערך, מתקיימים ביקורים בכל מוסד.

במסגרת הביקור, הוועדה ורכזת הוועדה נפגשים עם ראשי המוסד, ראשי התכנית, סגל, סטודנטים ובוגרים, וכן מסיירת במוסד.

לאחר הביקורים, הוועדה כותבת דוח מקיף המתייחס לנקודות לשיפור ולשימור בתכנית הלימודים הנבדקת וכן המלצות ליישום. בנוסף, נכתב דוח כללי המתייחס לנעשה בתחום ברמה הלאומית.

דוחות הוועדה מוצגים בפני תתי ועדות המל”ג וכן במסגרת מליאת המל”ג. חברי המל”ג דנים לעומק בתכנים ובהמלצות הוועדה, ומצביעים על החלטות בנוגע לאימוץ המלצות הוועדה.

יישום ההחלטות נבדק לאורך זמן על ידי האגף ובאמצעות סוקר חיצוני (לרוב יו”ר הוועדה הבינ”ל).


דוחות הערכה לפי נושאים


בשנים האחרונות הצטרפו המכללות האקדמיות לחינוך למערכת הערכת האיכות של מל"ג/ות"ת.


במהלך זה אנו מצפים להביא ל"יישור קו" עם כל המוסדות האקדמיים באחריות המל"ג העוברים תהליך הערכת איכות ; לחזק את תהליך האקדמיזציה של המכללות לחינוך; להתאים את התקנונים והרכב המוסדות המנהלים של המכללות לחינוך, להנחיות מל"ג וות"ת; לשלב את המכללות לחינוך בכלל מטרות המערכת להערכת איכות כפי שהוגדרו במל"ג:  • קידום תרבות של שיפור מתמיד במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל על כל ממדיה והבאת המוסדות להשכלה גבוהה להכרה בחשיבות הנושא.

  • הנעת המוסדות לפתח מנגנונים פנימיים שיעריכו באופן מתמיד את האיכות האקדמית.

  • מתן מענה לצורכי המערכת להשכלה גבוהה.

  • הנחלה והתאמת סטנדרטים בינלאומיים במערכת הערכת איכות.

  • ייצור והפצת הנתונים והמידע בנוגע לאיכותה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, לציבור הרחב.


 הערכת האיכות במכללות לחינוך מתבצעת בשלבים הבאים:  • בחירת התחום בו מתקיימת הערכת האיכות.

  • הערכה עצמית במוסד – (תוך התאמת ההנחיות לכתיבת דו"ח ההערכה העצמית למבנה הייחודי של תכניות הלימוד להכשרה להוראה במכללות לחינוך).

  • הקמת ועדת הערכת האיכות (המורכבת ממומחים בתחום מהארץ ומחו"ל).

  • ביקורי הוועדה במוסדות – על פי שתוכנן מראש בהתאם לייחודיות המוסד ומרכיבי תכנית הלימודים.

  • כתיבת דו"חות מסכמים על ידי ועדת ההערכה והבאתם לדיון במל"ג.


תהליך הערכת האיכות במכללות לחינוך מהווה מרכיב אינטגרלי בתכנית העבודה של האגף להערכת איכות. עד כה התקיימה הערכת איכות במספר תחומים, אנו בעיצומם של תהליכי הערכת איכות בתחומים נוספים ובהמשך יתקיימו תהליכי הערכת איכות בתחומים נוספים במוסדות אלה.


דוחות הערכה בנושא הגיל הרך


דו”חות הערכה בנושא הוראת האנגלית במכללות לחינוך


 בהחלטת הוועדה לתכנון ולתקצוב מיום 13 ליולי 2016, נקבע כי המרכז המחקר הלאומי להנעה אלקטרוכימית, יעבור הערכת איכות, זאת לקראת המשך מימון פעילותו של המכון.


לאור החלטה זו, יקיים האגף להערכת איכות הערכה של המרכז במהלך שנה"ל תשע"ז.


הערכה זו תתמקד באיכות המחקרים והפרסומים, חדשנות בתחום המחקר, מידת הסינרגיה בין קבוצות המחקר השונות במרכז, תכנית המחקר החמש שנתית של המרכז, ותבחן את הצורך בתשתיות הדרושות למחקר.


ההערכה תתבצע על-ידי מספר מצומצם (2-3) של מומחים מובילים בחו"ל בתחומי המחקר של המרכז, ותתבסס, בדומה להערכה של תכניות לימודים, על דו"ח הערכה עצמית של מרכז המחקר.


בהמשך, עתידים לעבור הערכה המרכז הישראלי לחקר הים התיכון והמכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת, זאת בכפוף לצרכי ולהחלטת הות"ת.