יחידת הדוברות, ההסברה ופניות ציבור של המועצה להשכלה גבוהה ממונה על מכלול יחסי הציבור והפרסום של מל"ג וות"ת והאגפים השונים.