הערכת איכות

כימיה

החלטת מל"ג

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

החלטת מל”ג 11.06.13 – כימיה מעקב , החלטת מל"ג- מעקב

הדוח הכללי, דוח הוועדה

תגובת הטכניון לדוח הכללי , תגובת המוסד- הערכה

החלטת מל"ג מישיבתה ביום 03.07.12, החלטת מל"ג

נספח לדוח הכללי, דוח הוועדה

אוניברסיטת אריאל בשומרון

המרכז האוניברסיטאי אריאל- תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

המרכז האוניברסיטאי אריאל- דוח הועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוניברסיטת בן-גוריון- תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת בן-גוריון- דוח הועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן- דוח הועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת בר-אילן- תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת תל-אביב- דוח הועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת תל-אביב- תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית - תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

האוניברסיטה העברית- דוח הועדה, דוח הוועדה

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה - תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

האוניברסיטה הפתוחה- דוח הועדה, דוח הוועדה

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

הטכניון- תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

הטכניון- דוח הועדה, דוח הוועדה

מכון ויצמן למדע

מכון ויצמן למדע- דוח הועדה, דוח הוועדה

מכון ויצמן למדע - תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה