הרחבת הנגישות לאוכלוסיות ייחודיות

ות"ת פועלת ושמה דגש על הרחבת הנגישות של מערכת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות ייחודיות כגון: חרדים, צעירי הפריפריה ובני מיעוטים. פעילות זו היוותה יעד מרכזי בתכנית הרב שנתית הקודמת וות"ת עתידה להמשיך ולהרחיב את התכניות עבור אוכלוסיות אלה ובמקביל להוסיף תכנית הנגשה להשכלה גבוהה החל מהחומש הקרוב גם לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה. לשם כך הוקצה תקציב ייחודי וכבר במהלך השנה הקרובה תפעל ות"ת על מנת לתכנן ולהפעיל תכנית רב שנתית להרחבת הנגישות עבור אוכלוסייה זו.

עוד על הרחבת הנגישות בתכנית הרב שנתית

הנגשת ההשכלה הגבוהה בפריפריה

קידום ושילוב החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית

התכנית הרב-שנתית לשילוב חרדים באקדמיה

התכנית למצוינות האקדמית של סטודנטים יוצאי אתיופיה