משאבי אנוש, הדרכה ורווחה
  • יחידת משאבי אנוש אחראית על תכנון  וגיוס ההון האנושי ל"מועצה להשכלה גבוהה".
  • טיפול מקיף בהון האנושי ומתן שרות החל משלב הקליטה לארגון, טיפול בתנאי ההעסקה, ניוד וקידום וכלה בליווי פרישה מהארגון.
  • קידום ופיתוח ההון האנושי באמצעות הדרכות והכשרות מגוונות.
  • טיפול בפרט וברווחתו.

דרושים במועצה להשכלה גבוהה