תכנון ופיתוח מדיניות

כגוף מטה לסיוע לגיבוש מדיניות ות"ת/מל"ג מגבש האגף תכניות וחו"ד מקצועיות ביחס לנושאים שונים המתבקשים כתוצאה מהתכנית הרב שנתית של ות"ת. בתכנית הרב שנתית האחרונה הוביל האגף, בשיתוף אגף תקצוב של ות"ת, את גיבוש התכנית המקיפה להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית. התכנית נמצאת בשלבי יישום מתקדמים ע"י אגף התקצוב.

הרחבת הנגישות לחברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית

כמו כן היה האגף שותף לגיבוש תכניות שונות/רגולציה חדשה של ות"ת כגון: