האגפים המקצועיים

האגף האקדמי מטפל בתהליך ההכרה וההסמכה של המוסדות להשכלה גבוהה ותכניות לימודים חדשות. האגף מרכז בנוסף את כלל הפעילות של ישיבות מליאת המל”ג וועדות המשנה שלה.

צוות האגף

מיכל נוימן (2) - Copy

מיכל נוימן

סמנכ”ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל”ג

צור קשר: Yonit@che.org.il

 

האגף האקדמי ומזכירות המועצה