10/10/2021

נשים בהייטק

תוך 8 שנים הוכפל מספר הסטודנטיות למדעי המחשב

מענק של עד מיליון שקלים לאוניברסיטאות שיעמדו ביעד של 35% נשים במקצועות ההיי-טק

בשנה הקרובה צפוי גידול של מאות סטודנטיות במסלולי הלימוד במקצועות ההיי-טק


נשים - תחומי לימוד לתואר ראשון

  • בראייה רב שנתית – המשך הגידול בחלקן של הנשים בכלל התארים
  • הכפלת מספר הסטודנטיות הלומדות מדעי המחשב (לרבות מתמטיקה וסטטיסטיקה)
  • גידול משמעותי במספר הסטודנטיות הלומדות הנדסה

 

הגידול המרשים במקצועות ההייטק בא לידי ביטוי גם בנתוני הנשים שלומדות מקצועות אלו: מאז תחילת העשור יותר משהוכפל מספרן של הסטודנטיות הלומדות תואר ראשון במדעי המחשב (לרבות מתמטיקה וסטטיסטיקה) מ-2,622 ל-6,784 בתשפ"א. גידול משמעותי של כ-40% נרשם גם בלימודי ההנדסה: מ-8,581 סטודנטיות בתש"ע ל-12,008 סטודנטיות בתשפ"א. גידולים אלו הם גם תוצאה של התכנית הכללית לחיזוק מקצועות ההייטק של ות"ת ומל"ג, שבמסגרתה מושקעים תמריצים כספיים למוסדות לטובת חלוקת מלגות ומענקים לסטודנטיות, סדנאות חשיפה למקצועות היי-טק, וכן במתן מעטפת תמיכה הכוללת שיעורי תגבור וליווי אישי. בסך הכל, עלה חלקן של הסטודנטיות הלומדות את מקצועות ההיי טק בלבד בקרב הסטודנטים (בתחומי המתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה והנדסת מערכות מידע) בשנים תשע"ו-תשפ"א מ-24% ל-29%.

בדומה לאוכלוסייה הכללית, העשור החולף התאפיין בירידה במקצועות מדעי החברה ובמשפטים, אם כי בתשפ"א, עם הזינוק במספר הסטודנטים הכללי במרבית תחומי הלימוד, עלה משמעותית גם מספר הסטודנטיות בתחומים אלו: במדעי החברה נרשם גידול של כ-2,000 ובלימודי משפטים – גידול של כ-1,000 סטודנטיות. כמו כן, יצוין כי בעשור החולף נרשמה עלייה משמעותית במספר הסטודנטיות בחינוך והכשרה להוראה ובמקצועות עזר רפואיים.