14/10/2020

נשים בהייטק

תוך 8 שנים הוכפל מספר הסטודנטיות למדעי המחשב

מענק של עד מיליון שקלים לאוניברסיטאות שיעמדו ביעד של 35% נשים במקצועות ההיי-טק

בשנה הקרובה צפוי גידול של מאות סטודנטיות במסלולי הלימוד במקצועות ההיי-טק


נשים - תחומי לימוד לתואר ראשון

  • בראייה רב שנתית – המשך הגידול בחלקן של הנשים בכלל התארים
  • הכפלת מספר הסטודנטיות הלומדות מדעי המחשב (לרבות מתמטיקה וסטטיסטיקה)
  • גידול משמעותי במספר הסטודנטיות הלומדות הנדסה

הגידול המרשים במקצועות ההייטק בא לידי ביטוי גם בנתוני הנשים שלומדות מקצועות אלו: מאז תחילת העשור יותר משהוכפל מספרן של הסטודנטיות הלומדות תואר ראשון במדעי המחשב (לרבות מתמטיקה וסטטיסטיקה) מ-2,622 ל-6,144 בתש"ף. גידול משמעותי של כ-30% נרשם גם בלימודי ההנדסה: מ-8,581 סטודנטיות בתש"ע ל-10,984 סטודנטיות בתש"ף. גידולים אלו הם גם תוצאה של התכנית הכללית לחיזוק מקצועות ההייטק של ות"ת ומל"ג, שבמסגרתה מושקעים תמריצים כספיים למוסדות לטובת חלוקת מלגות ומענקים לסטודנטיות, סדנאות חשיפה למקצועות היי-טק, וכן במתן מעטפת תמיכה הכוללת שיעורי תגבור וליווי אישי. בסך הכל, עלה חלקן של הסטודנטיות הלומדות את מקצועות ההיי טק בלבד בקרב הסטודנטים (בתחומי המתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה והנדסת מערכות מידע) בשנים תשע"ו-תש"ף מ-24% ל-28%.

בנוסף לכך, בדומה לאוכלוסייה הכללית, גם בפילוח לפי תחומי לימוד אצל הנשים העשור החולף התאפיין בירידה במקצועות מדעי החברה (מ-27,222 סטודנטיות בתש"ע ל-23,705 סטודנטיות בתש"ף) ובמשפטים (מ-7,695 סטודנטיות בתש"ע ל- 6,775 סטודנטיות בתש"ף). כמו כן, יצוין כי בעשור החולף נרשמה עלייה משמעותית במספר הסטודנטיות בחינוך והכשרה להוראה ובמקצועות עזר רפואיים.

סטודנטיות לתואר ראשון לפי תחום לימודים – לאורך העשור תש"ע-תש"ף


* הנתונים לא כוללים את האו"פ.