תמיכה במחקר אקדמי – תשתיות וקרנות

תשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה הן בסיס הכרחי למימוש פוטנציאל הצמיחה המחקרית והחדשנות ומנוע לצמיחה כלכלית וחברתית. תשתיות אלה יקרות ומורכבות, ודורשות כוח אדם גדול ומגוון להפעלתן. לפיכך ות"ת פועלת לגיבוש תהליכי תכנון מספר שנים קדימה, תוך ראייה מערכתית וקביעת סדרי עדיפויות.

במסגרת התכנית הרב שנתית הוחלט להמשיך ולפעול למען קידום מצוינות במחקר, בעיקר על ידי הגדלת המשאבים להקצבות למחקר תחרותי (השקעה בקרנות מחקר מקומיות ובינלאומיות) ועל ידי הקצאת משאבים משמעותיים לציוד מדעי ולתשתיות מחקר. הצורך בציוד ובתשתיות הינו בכל הרמות: ציוד אישי לחוקר (ובכלל זה תקציבים לציוד בעבור קליטת חברי סגל מצטיינים), תשתיות בין-מחלקתיות מוסדיות ותשתיות לאומיות ומערכתיות. יצוין, כי חלק משמעותי מתקציב התשתיות הינו עבור קידום תשתית על בתחומי מחקר מובילי שינוי: מדעי החיים (רפואה מותאמת אישית), פיזיקה (קוונטום), כימיה (חומרים), חברה ורוח – תשתית שיש לה מרכיב פיזי ומרכיב מקביל של מחשוב ועיבוד מידע ונתונים (Big Data).

 

התכנית הרב שנתית לשדרוג תשתיות המחקר