דו”חות הערכה בנושא הוראת האנגלית

דוח הערכה – אלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך


דוח הערכה – המכללה האקדמית אחוה


דוח הערכה – המכללה האקדמית בית-ברלתגובת המוסד


דוח הערכה – המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן


דוח הערכה – המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה


דוח הערכה – המכללה האקדמית לחינוך “תלפיות”תגובת המוסד


דוח הערכה – המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון


דוח הערכה – המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין


דוח הערכה – המכללה האקדמית לחינוך ע”ש דוד יליןתגובת המוסד


דוח הערכה – המכללה האקדמית לחינוך ע”ש קייתגובת המוסד


דוח הערכה – המכללה האקדמית לחנוך ע”ש א.ד. גורדון


דוח הערכה – חמדת הדרום – המכללה האקדמית לחינוך


דוח הערכה – מכללה אקדמית לחינוך – אורות ישראל מיסודן של מכללת אורות ישראל ומכללת מורשת יעקבתגובת המוסד


דוח הערכה – מכללה אקדמית לחינוך “אורנים”


דוח הערכה – מכללה ירושלים


דוח הערכה – מכללת הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוגתגובת המוסד


דוח הערכה – מכללת לוינסקי לחינוךתגובת המוסד


דוח הערכה – מכללת סכנין – מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה


דוח הערכה – סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויותתגובת המוסד