חדשנות בהוראה

ב-2020 הושקה תכנית תמיכה לעידוד המוסדות המתוקצבים להקמה וביסוס של תשתיות לקידום ופיתוח למידה דיגיטלית, הכוללת גם השקעה בהון אנושי ובמערכי מעקב, בקרה ואיסוף נתונים. התכנית מגדירה למידה דיגיטלית ככלי לשיפור איכות ההוראה, ואמצעי להנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה. בתכנית משתתפים 28 מוסדות מתוקצבים, בתקציב כולל של 140 מיליון ₪ (חציו מוות"ת וחציו במימון משלים מהמוסדות). את התכנית מלווה פורום מובילים אשר הוקם לטובת למידה הדדית ואיגום מאמצים.

קדמו לתכנית 5 קולות קוראים בין השנים 2016-2020, בתקציב כולל של 55 מיליון ₪, אשר תמכו באופן תחרותי בהפקה או הסבה של קורסים אקדמיים בפורמט MOOC עבור פלטפורמת קמפוס-IL הישראלית ופלטפורמת edX הבינלאומיות תחת המותג IsraelX. הקולות הקוראים תוקצבו במשותף ע"י ות"ת (24 מיליון ₪), מערך הדיגיטל הלאומי שבמשרד הכלכלה והתעשייה ומשרד החינוך. סה"כ הועלו לשתי הפלטפורמות יותר מ-130 קורסים כולל תרגומים לאנגלית ולערבית.

כיום, ניתן להעלות קורסים מקוונים לקמפוס- ILבמסלול לא-מתוקצב. לפרטים אפשר לפנות למנהל מחלקת שותפויות בקמפוס IL - אבישי פרידלר:avishay@campus.gov.il