הקמה ושדרוג תשתיות המחקר

100 מיליון שקל להקמת קרן מחקר חדשנית בנושא מדע וטכנולוגיות קוונטים

המרכז הלאומי לקידום המחקר בתחום התחבורה החכמה

התכנית הרב שנתית לשדרוג תשתיות המחקר

גידול משמעותי בתקציב תכנית המחקר ישראל – ארה”ב

בשורה לקרנות המחקר בישראל: במסגרת התקצוב הרב שנתי, ות”ת אישרה גידול הדרגתי של 40% בתקציב קרנות המחקר בישראל


היכולת לבצע מחקר איכותי המצוי בחזית המדע העולמי מותנית בפתוח תשתיות מחקר. בתכנית הרב שנתית לשנים תשע"ז – תשפ"ב סומן נושא תשתיות המחקר כיעד מרכזי והוקצו לו תוספות תקציב יעודיות בסך 870 מיליון ₪ כמפורט להלן:

התכנית הרב שנתית כוללת תקציבים ייעודיים להקמה ושדרוג תשתיות המחקר באוניברסיטאות המחקר, בהיקף של כ- 460 מיליון שקלים ובכלל זה:

  • מענקי ציוד לחוקרים חדשים שטרם חלפו שלוש שנים מאז קליטתם באוניברסיטאות.
  • מענקי ציוד לחוקרים מבוססים ) mid-career researchers ( בעלי וותק של 10 – 20 שנים במערכת. התכנית תסייע לחוקרים מצטיינים בוותק זה, לחדש את מעבדתם ולהביא למיצוי את הפוטנציאל המדעי.
  • מענקי ציוד מוסדי – ציוד יקר המשרת את צורכי המחקר של ציבור רחב של משתמשים ומנוהל באופן מוסדי.
  • מענקי השתתפות בגיוס ובהעסקת כחאדם מקצועי להפעלת תשתיות מחקר מוסדיות
  • מענקי מחקר להנגשת מרכזי תשתיות לחוקרים לשם סיוע לחוקרים במימון השימוש בתשתיות אלה, שעלות השימוש בהן עולה על אפשרויות המימון הקיימות במענקי המחקר הנהוגים בישראל.

תכנית של שדרוג תשתיות הוראה ומחקר במוסדות להשכלה גבוהה בסך של כ 410- מיליון ₪: חלקן של האוניברסיטאות נאמד בתקציב זה בכ 230- מיליון ₪ והחלק של המכללות נאמד בכ 180- מיליון