נגיף הקורונה – עדכונים

17.09.2020פעילות מוסדות השכלה גבוהה 17.9.20-8.10.20

הנחיות לעניין עטיית מסיכה לפי סעיף 3 ה(ה) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות) (הוראה שעה), התש"ף- 2020 (להלן: "צו בריאות העם")


16.09.2020מל”ג קוראת למוסדות להשכלה גבוהה: הגישו תכניות לימוד מותאמות ללמידה דיגיטלית


09.07.2020מליאת המל”ג אישרה מתווה לקיום מבחנים בנוכחות פיזית בקמפוסים


29.06.2020: ההנחיות החדשות של משרד הבריאות בעניין המבחנים

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' 12), התשף-2020


26.06.2020בשורה לסטודנטים: שר האוצר, השר להשכלה גבוהה ומשלימה, יו”ר ות”ת ויו”ר מפעל הפיס סיכמו יחד עם התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית על תכנית סיוע לסטודנטים שנפגעו ממשבר הקורונה בהיקף של 100 מיליון שקל


28.05.2020המשך הנחיות בנוגע לחזרה לשגרה

קובץ התקנות - צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' 8), התש"ף  2020

הנחיות משרד הבריאות לעניין עטיית מסיכה


07.05.2020: הבהרות לסוגיות הנוגעות להפעלת ההכשרות המעשיות, התרגולים במעבדות והספריות


06.05.2020חזרה חלקית לשגרה של מערכת ההשכלה הגבוהה

הנחיות לביצוע פעילויות במוסדות להשכלה גבוהה מכוח צו בריאות העם (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) לנוכח מגיפת תחלואה בנגיף covid-19 (קורונה)

היערכות לביצוע בחינות - קורונה

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 16) , התש"ף-2020

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התש"ף 2020


21.04.2020תכנית מלגות “מרום” – עדכון לסטודנטים בשנה א’ בשל נגיף הקורונה


16.04.2020הודעה בדבר מלגת קרן הסיוע לסטודנטים


05.04.2020KillCorona: תכנית מענקי מחקר בהיקף של כ-14 מיליון ₪ לבלימת ההתפשטות והמחלה הנגרמת מנגיף הקורונה


31.03.2020מערכת ההשכלה הגבוהה בצל הקורונה: עדכונים לסטודנטים


18.03.2020מצילים את סמסטר ב’ – הסכם במערכת ההשכלה הגבוהה


12.03.2020התמודדות עם משבר נגיף הקורונה


11.03.2020: היערכות ההשכלה הגבוהה לאור הנחיות משרד הבריאות בנושא נגיף הקורונה