נגיף הקורונה – עדכונים

06.02.2022: תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות) (תיקון מס' 14), התשפ"ב- 2022


18.01.2022: תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות) (תיקון מס' 12), התשפ"ב- 2022


14.11.2021: תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות) (תיקון מס' 6), התשפ"ב- 2021


25.10.2021: תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות) (תיקון מס' 5), התשפ"ב- 2021


17.10.2021: תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות) (תיקון מס' 4), התשפ"ב- 2021


05.10.2021: תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות), תשפ"א- 2021


19.09.2021: תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות) (תיקון), התשפ"ב- 2021


31.08.2021: תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות) (תיקון), התשפ"א- 2021


16.08.2021: תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות) (תיקון), התשפ"א- 2021


22.04.2021: חידוד לגבי פעילות המוסדות להשכלה גבוהה - מכתבו של פרופ' נחמן אש מנהל "מגן ישראל"


09.04.2021: הודעה למוסדות להשכלה גבוהה – עדכון תקנות הקורונה – אפריל 2021

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך)(תיקון מס' 31), התשפ"א- 2021


06.03.2021: הסטודנטים חוזרים לקמפוסים

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 26) התשפ"א


25.02.2021: תוקף התקנות הוארך עד 07.03.2021. נוסח מלא ומעודכן:

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), תש"ף- 2020


10.02.2021: הודעה למוסדות להשכלה גבוהה – עדכון תקנות הקורונה – פברואר 2021

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך)(תיקון מס' 21), התשפ"א- 2021


24.01.2021: דגשים והמלצות להגנת הפרטיות בבחינות מרחוק הכוללות אמצעים לשמירה על טוהר הבחינות במוסדות להשכלה גבוהה


21.01.2021: הודעה למוסדות להשכלה גבוהה – עדכון תקנות הקורונה – סגר ינואר 2021

(קובץ התקנות-9111 - הארכת סגר 3 עד סוף ינואר 21


07.01.2021: הוראות לפעילות המוסדות להשכלה גבוהה להבטחת אספקת שירותים חיוניים במתכונת חירום - ינואר 2021

הנחיית הממונה על השכר למעסיקים במגזר הציבורי - סגר שלישי

קובץ התקנות-9076 - עדכון סגר 3 - ינואר 2021


27.12.2020: הודעה למוסדות להשכלה גבוהה – עדכון תקנות הקורונה – סגר דצמבר 2020

קובץ התקנות-9023 הגבלת פעילות במקומות עבודה - סגר דצמבר 2020

קובץ התקנות-9024 פעילות מוסדות חינוך - סגר דצמבר 2020

קובץ התקנות-9023 הגבלת פעילות - סגר דצמבר 2020


23.11.2020: תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך)(תיקון מס' 9), התשפ"א-2020


19.11.2020: עדכון הנחיות חדשות במוסדות להשכלה גבוהה

תקנות סמכויות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך)(תיקון מס' 8) (התשפא-2020 )


16.11.2020: אושרה תכנית סיוע לסטודנטים שנפגעו ממשבר הקורונה בהיקף חסר תקדים של כ-800 מיליון ₪


08.11.2020: תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך)(תיקון מס' 7), התשפ"א-2020


20.10.2020: תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התש"ף 2020


25.09.2020תיקון תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) – 25.9.2020 והוראות לפעילות המוסדות להשכלה גבוהה

תיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה).

הוראות לפעילות המוסדות להשכלה גבוהה להבטחת אספקת שירותים חיוניים במתכונת חירום


17.09.2020פעילות מוסדות השכלה גבוהה 17.9.20-8.10.20

הנחיות לעניין עטיית מסיכה לפי סעיף 3 ה(ה) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות) (הוראה שעה), התש"ף- 2020 (להלן: "צו בריאות העם")


16.09.2020מל”ג קוראת למוסדות להשכלה גבוהה: הגישו תכניות לימוד מותאמות ללמידה דיגיטלית


09.07.2020מליאת המל”ג אישרה מתווה לקיום מבחנים בנוכחות פיזית בקמפוסים


29.06.2020: ההנחיות החדשות של משרד הבריאות בעניין המבחנים

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' 12), התשף-2020


26.06.2020בשורה לסטודנטים: שר האוצר, השר להשכלה גבוהה ומשלימה, יו”ר ות”ת ויו”ר מפעל הפיס סיכמו יחד עם התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית על תכנית סיוע לסטודנטים שנפגעו ממשבר הקורונה בהיקף של 100 מיליון שקל


28.05.2020המשך הנחיות בנוגע לחזרה לשגרה

קובץ התקנות - צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' 8), התש"ף  2020

הנחיות משרד הבריאות לעניין עטיית מסיכה


07.05.2020: הבהרות לסוגיות הנוגעות להפעלת ההכשרות המעשיות, התרגולים במעבדות והספריות


06.05.2020חזרה חלקית לשגרה של מערכת ההשכלה הגבוהה

הנחיות לביצוע פעילויות במוסדות להשכלה גבוהה מכוח צו בריאות העם (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) לנוכח מגיפת תחלואה בנגיף covid-19 (קורונה)

היערכות לביצוע בחינות - קורונה

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 16) , התש"ף-2020

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התש"ף 2020


21.04.2020תכנית מלגות “מרום” – עדכון לסטודנטים בשנה א’ בשל נגיף הקורונה


16.04.2020הודעה בדבר מלגת קרן הסיוע לסטודנטים


05.04.2020KillCorona: תכנית מענקי מחקר בהיקף של כ-14 מיליון ₪ לבלימת ההתפשטות והמחלה הנגרמת מנגיף הקורונה


31.03.2020מערכת ההשכלה הגבוהה בצל הקורונה: עדכונים לסטודנטים


18.03.2020מצילים את סמסטר ב’ – הסכם במערכת ההשכלה הגבוהה


12.03.2020התמודדות עם משבר נגיף הקורונה


11.03.2020: היערכות ההשכלה הגבוהה לאור הנחיות משרד הבריאות בנושא נגיף הקורונה