קבצי נתונים סטטיסטיים אודות ההשכלה הגבוהה בישראל

לוח 1 – סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה לפי תואר וסוג מוסד (תשמ"ה-תשפ"ג)

לוח 2 – סטודנטים באוניברסיטאות לפי תואר ומוסד (תשל"ה, תש"מ, תשמ"ה, תשמ"ח-תשפ"ג)

לוח 3 – סטודנטים באוניברסיטאות לפי תואר ומוסד לשנת תשפ"ג

לוח 4 – סטודנטים לתואר ראשון במסלולים אקדמיים באחריות אוניברסיטאית (תשנ"ג-תשפ"ג)

לוח 5 – סטודנטים לתואר ראשון במכללות אקדמיות לחינוך ובמכללות האקדמיות (תשמ"ט-תשפ"ג)

לוח 6 – סטודנטים לתואר שני במכללות האקדמיות ובמכללות האקדמיות לחינוך לפי מוסד (תשנ"ט-תשפ"ג)

לוח 7 – נרשמים במסלול האקדמי של האוניברסיטה הפתוחה לפי תואר (תשמ"א-תשפ"ג)

לוח 8 – סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה לפי תואר, סוג מוסד ומוסד לשנת תשפ"ג

לוח 9 – סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה לפי תואר ותחום לימודים (תשנ"ו, תס"א, תשס"ה, תשע"א-תשפ"ג)

לוח 10 – סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה לפי תואר, סוג מוסד ותחום לימודים לשנת תשפ"ג

לוח 11 – סטודנטים שנה א' במוסדות להשכלה גבוהה לפי סוג מוסד (תשנ"ז-תשפ"ג)

לוח 12- סטודנטים שנה א' במוסדות להשכלה גבוהה לפי תחום וסוג מוסד (תשנ"ז – תשפ"ג)

לוח 13 – סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה לפי תואר, סוג מוסד ומין לשנת תשפ"ג

לוח 14 – סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה לפי תחום, תואר, סוג מוסד ומין, תשפ"ג

לוח 15 – סטודנטים ערבים לתואר ראשון לפי סוג מוסד (תש"ס-תשפ"ג)

לוח 16 – סטודנטים ערבים לתואר שני לפי סוג מוסד (תש"ע-תשפ"ג)

לוח 17 – סטודנטים ערבים בשנה א' לפי סוג מוסד (תש"ע-תשפ"ג)

לוח 18 – מקבלי תארים במוסדות להשכלה גבוהה לפי סוג מוסד ותואר (תש"ם-תשפ"ב)

לוח 19 – מקבלי תארים באוניברסיטאות לפי תואר, מין ומוסד (תשל"א-תשפ"ב)

לוח 20 – מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ויחס מועמדים למתקבל ולומד, (תשס"ו-תשפ"ג)

לוח 21 – מועמדים ללימודי תואר ראשון במכללות האקדמיות ויחס מועמדים למתקבל ולומד, (תשס"ט – תשפ"ג)

לוח 22 – מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ויחס מועמדים למתקבל ולומד לפי מקצועות לימוד נבחרים בעדיפות ראשונה (תשס"ט-תשפ"ג)