דו"חות כספיים

אוניברסיטאות

האוניברסיטה העברית בירושלים – תשפ"ב| תשפ"א | תש"ף | תשע"ט | תשע"ח | תשע"ז | תשע"ו | תשע"ה

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ף | תשע"ט | תשע"ח | תשע"ז | תשע"ו | תשע"ה

אוניברסיטת תל אביב – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

אוניברסיטת בר אילן – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

אוניברסיטת חיפה – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

אוניברסיטת בן גוריון בנגב – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

מכון ויצמן למדע – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

האוניברסיטה הפתוחה – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

אוניברסיטת אריאל בשומרון – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ף |  תשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

מכללות אקדמיות מתוקצבות

בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ף |  תשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

שנקר – בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המרכז האקדמי לב – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

אפקה- המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"ט |  תשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

מכון אקדמי טכנולוגי חולון – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית של תל אביב יפו – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית עמק יזרעאל – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית תל-חי – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית ספיר – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית הדסה – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המרכז האקדמי רופין – תשפ"א| תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית אשקלון – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית גליל מערבי – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית צפת – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית כנרת – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית אחוה – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית בית ברל – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנות – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

מכללת בני ברק החרדית, מבח"ר –2022 | 2021 | 2020 | 20192018| 2017 | 20162015

מכללת הרצוג – מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ף2019

המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט – תשפ"ב

מכללה חרדית ירושלים – 2015

מוסדות אקדמיים לא מתוקצבים

אוניברסיטת רייכמן – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המסלול האקדמי של המכללה למנהל – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית נתניה  – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט – תשפ"ב | תשפ"א| תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן – תשפ"ב | תשפ"א| תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

הקריה האקדמית אונו – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

מכון שכטר למדעי היהדות – 2022 | 2021 | 2020 | 20192018 | 2017 | 20162015

המרכז האקדמי פרס – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה –  | תשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המרכז האקדמי כרמל –  תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית לישראל ברמת גן – תשפ"ב | תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

מרכז שלם – תשפ"א | תש"ף |  תשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית לחברה ואמנויות – תשפ"א | תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה