דו"חות כספיים

אוניברסיטאות

האוניברסיטה העברית בירושלים – תש"ף | תשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ו | תשע"ה

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ו | תשע"ה

אוניברסיטת תל אביב – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

אוניברסיטת בר אילן – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

אוניברסיטת חיפה – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

אוניברסיטת בן גוריון בנגב – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

מכון ויצמן למדע – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

האוניברסיטה הפתוחה – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

אוניברסיטת אריאל בשומרון – תש"ף |  תשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

מכללות אקדמיות מתוקצבות

בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים – תש"ף |  תשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

שנקר – בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המרכז האקדמי לב – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

אפקה- המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב – תש"ףתשע"ט |  תשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

מכון אקדמי טכנולוגי חולון – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית של תל אביב יפו – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית עמק יזרעאל – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית תל-חי – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית ספיר – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית הדסה – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המרכז האקדמי רופין – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית אשקלון – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית גליל מערבי – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית צפת – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית אחוה – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית בית ברל – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנות – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

מכללת בני ברק החרדית, מבח"ר – 20192018| 2017 | 20162015

מכללת הרצוג – מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג – תש"ף2019

מכללה חרדית ירושלים – 2015

מכללות אקדמיות לא מתוקצבות

המסלול האקדמי של המכללה למנהל – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית נתניה  – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המרכז הבינתחומי הרצליה – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

הקריה האקדמית אונו – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

מכון שכטר למדעי היהדות – 2020 | 20192018 | 2017 | 20162015

המרכז האקדמי פרס – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה –  | תשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המרכז האקדמי כרמל –  תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית לישראל ברמת גן – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

מרכז שלם – תש"ף |  תשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה

המכללה האקדמית לחברה ואמנויות – תש"ףתשע"טתשע"ח | תשע"ז | תשע"ותשע"ה